Educatie


Educatie is naast de melkveehouderij een belangrijke nevenactiviteit. Kinderen van diversen scholen bezoeken de Jonge Linde en genieten van alles wat we te bieden hebben.

Via de websites:
www.boerderijeducatie-amsterdam.nl
www.boerderijeducatienederland.nl
nemen de scholen contact op met de geselecteerde boerderij.

Nadat alles is vastgelegd en de dag is aangebroken stopt de bus op het erf en worden de kinderen ontvangen met een korte inleiding en uitleg. Als de groep door de begeleiders in tweeen is gesplitst begint de uitleg en het werk voor de kinderen. De kinderen zijn met hart,hoofd en handen actief. Het contact met de dieren is voor veel kinderen een openbarig. Spannend is het aanraken van bijvoorbeeld een paard of het aaien van zo'n grote koe. De uitleg over de cyclus van mest tot melk is een leerzaam onderdeel waarin duidelijk wordt waar ons voedsel vandaan komt. Maar ook het nut en de samenstelling van krachtvoer, de werking van mest en de herkomst van stro is leerstof die bij de onwikkeling van kinderen zo belangrijk is. De docenten krijgen een vragen en antwoorden formulier mee zodat alles op school nog nabehandeld kan worden.

Voor klasse tv is op de boederij een programma opgenomen met Naomi van As
met de titel "Krijg je van melk witte tanden?": Klik hier om deze video te bekijken

Artikel uit het dagblad "Boerderij Vandaag" waarin Bianca Franzen
verteld over het onderwerp boerderij educatie:   Boerderij Vandaag december 2015